WESPRZYJ DZIEŁO ZAKUP NOWYCH ORGANÓW

Szanowny Parafianinie,

należysz do najstarszej istniejącej lubelskiej parafii. To wielki dar Boga modlić się w zabytkowym kościele, ale i wielka odpowiedzialność. Nasz zabytkowy kościół od kilku już lat jest sukcesywnie remontowany dzięki ofiarności parafian, dotacjom, ale także zaciągniętym kredytom. Niestety, zaistniała potrzeba wykonania wielu dalszych prac, a zatem konieczne będą dodatkowe nakłady finansowe, aby nasza świątynia wyglądała pięknie, a modlący się w niej ludzie w pełniejszy sposób przeżywali najważniejszą część życia każdego chrześcijanina: Mszę świętą.

Aby tak się działo, potrzebna jest też muzyka. Niestety, nasze organy są już w bardzo złym stanie, ucierpiały podczas pożaru kościoła, kiedy w trakcie gaszenia zostały zalane. Mamy możliwość zakupienia takiego instrumentu, w bardzo korzystnej cenie, idealnie pasującego do wnętrza naszego kościoła. Miesięczne wpływy z trudem jednak wystarczają na pokrycie bieżących kosztów, a zaciągnięte kredyty na remont nie pozwalają na skorzystanie chociażby w części z takiego sposobu finansowania. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wsparcie pieniężne tego zakupu.

Prosimy zatem o wsparcie dla naszego kościoła przez przekazanie darowizny na rzecz parafii. Warto wiedzieć przy tym, że istnieje możliwość odliczenia przekazanej darowizny od dochodu za 2017 r. pod warunkiem dokonania wpłaty na rachunek bankowy Parafii i wpisania w tytule przelewu „Darowizna na cele kultu religijnego - zakup organów”. Jeśli zatem płacisz podatek obliczany według pierwszego stopnia skali tj. 18% będziesz mógł uzyskać zwrot z urzędu skarbowego w 2018 roku w wysokości 18% podarowanej kwoty (odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika).

Z modlitwą i wyrazami szacunku
Ks. Piotr Kawałko (proboszcz)